"Doyouhavethetime?"

แปลว่า:พวกคุณมีเวลาไหม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HloI19

น่าจะแปลว่า คุณมีเวลาไหม ไม่ใช่ พวกคุณมีเวลาไหม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย