"Πότε έγραψαν γράμμα;"

Μετάφραση:When did they write a letter?

May 7, 2014

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.