"The dance always ends with that music."

Dịch:Điệu nhảy luôn luôn kết thúc với loại nhạc đó.

2 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.