"Bộ sưu tập thì ở bảo tàng."

Dịch:The collection is at the museum.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duongphilong

Ta có thể dùng "in" trong câu này đc không?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/huong964792

tai sao lai use at vay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Vì chúng ta đang nói đến một địa điểm cụ thể, chứ không phải một địa điểm theo diện rộng.

Bộ sưu tập ở tại địa điểm cụ thể đó là tại viện bảo tàng, không phải ở chỗ nào khác.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.