"เขาเขียนรายการอาหาร"

แปลว่า:He writes the menu.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MieKanokpo

คือมันไม่ต้องฟิกซ์ขนาดนั้นก็ได้ปะ การพูดไม่ได้มีรูปแบบเดียวเหอะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย