"Her father is the director."

แปลว่า:พ่อของเธอคือผู้กำกับคนนี้

September 23, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

Father ในโปรแกรมบางครั้งก็แปลว่า พ่อ/คุณพ่อ(มั่วจังเลย)


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

ก็ถูกแล้วนี่ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย