"Her father is the director."

แปลว่า:พ่อของเธอคือผู้กำกับคนนี้

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 17

Father ในโปรแกรมบางครั้งก็แปลว่า พ่อ/คุณพ่อ(มั่วจังเลย)

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

ก็ถูกแล้วนี่ครับ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย