"Her father is the director."

แปลว่า:พ่อของเธอคือผู้กำกับคนนี้

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2

Father ในโปรแกรมบางครั้งก็แปลว่า พ่อ/คุณพ่อ(มั่วจังเลย)

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

ก็ถูกแล้วนี่ครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย