"The cat jumps on top of the table."

Dịch:Con mèo nhảy lên mặt bàn.

September 24, 2018

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hng254625

Con mèo nhảy lên trên mặt bàn. Tại sao sai nhỉ

September 24, 2018

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Đáp án đã được cập nhật thêm, cảm ơn bạn nhé :)

September 24, 2018

https://www.duolingo.com/Hng254625

Con mèo nhảy lên bàn. tức là lên mặt bàn rồi.

September 26, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.