"คุณจะได้โทรหาแฟนของคุณแล้ว"

แปลว่า:You will have called your boyfriend.

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 506

You will have called your girlfriend

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย