"She did not have her food."

แปลว่า:เธอไม่ได้มีอาหารของเธอ

September 24, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

คำตอบถูกแล้วครับถ้าเป็นเธอไม่มีอาหารของเธอต้องแบบนี้ She does not have her food.


https://www.duolingo.com/profile/pcnplt

เธอไม่มีอาหารของเธอ ก็ได้นะไม่น่าให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย