"Ở những quốc gia châu Âu, nó đã là một truyền thống khi có phụ nữ cầm quyền."

Dịch:In European countries it is already a tradition to have women in power.

September 26, 2018

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LangTuKID
  • 25
  • 25
  • 2
  • 6

In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/LangTuKID
  • 25
  • 25
  • 2
  • 6

In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.In European countries it is already a tradition to have women in power.

September 26, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.