"ผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้หญิงหลายคน"

แปลว่า:Women and girls

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TonNamtam

มันใช่หรอ... ผู้หญิงหลายคนไม่มี s แก้ไขด้วยนะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย