"This is a girl."

แปลว่า:นี่คือเด็กผู้หญิง

September 27, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ทำไม a girlถึงไม่แปลด้วย


https://www.duolingo.com/profile/GyhP15

ออกเสียงไม่ขัดเจน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย