"Which is your dog?"

แปลว่า:หมาตัวไหนเป็นของคุณ

September 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HannaIntha

คำถามนี้มีทั้งสองเคยตอบมาทั้งสองคือ Which is your dog? และ Which dog is yours?


https://www.duolingo.com/profile/0hJi1

หมาของคุณตัวไหน น่าจะใช้ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

สุนัขตัวไหนเป็นของมึง -_- ไอ้บ้า


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

มันควรจะเขียนว่า Which dog is yours? มากกว่านะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย