"Is anybody with you?"

แปลว่า:มีใครอยู่กับคุณไหม?

September 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

มีใครอยู่กับคุณใช่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย