"This is your half."

แปลว่า:นี้คือครึ่งของคุณ

September 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

นี้คือครึ่งหนึ่งของคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย