"All the women"

แปลว่า:ผู้หญิงทุกคนนี้

September 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

จะแปลทำไมกับคำว่านี้มันฟังแปลกๆบางประโยคมีนี้ต้องใส่กลับไม่ใส่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย