Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Those women are old."

แปลว่า:ผู้หญิงพวกนั้นมีอายุ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

เหล่านั้นฟังดูสุภาพกว่าพวกนั้น

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา