"We are both students."

แปลว่า:พวกเราทั้งสองเป็นนักเรียน

September 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ShinJio

พวกเราเป็นนักเรียนทั้งคู่


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

พวกเราทั้งสองคนเป็นนักเรียน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย