"Hereadseverybook."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือทุกเล่ม

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

Books ทำไมไม่มีs เพราะบอกหนังสือหลายเล่ม

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย