"I have no other friend."

แปลว่า:ฉันไม่มีเพื่อนคนอื่น

September 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลแล้วฟังไม่รู้เรื่อง


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

"Friends", plural, sounds much more natural here than "friend", singular.


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย