"My parents have the documents."

แปลว่า:คุณพ่อคุณแม่ของฉันลงชื่อบนเอกสาร

October 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

โปรแกรมผิดเยอะจัง


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

คำแปลนี้ใช่เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย