1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Cheese is made from milk."

"Cheese is made from milk."

Translation:Sýr se vyrábí z mléka.

October 3, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Praha2017

''Sýr je vyráběn z mléka'' - vyrábět, imperfective, accepted

''Sýr je vyroben z mléka''- vyrobit, perfective, Duo says Typo. Can't I use this as well? Or would it have to be a more specific thing like ''Babiččin ovčí sýr byl letos vyroben jen z mléka''?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Ano, konkrétní sýr je vyroben, ale obecně je vyráběn, nebo se vyrábí.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.