"เธอชอบการพูดกับตัวเธอเอง"

แปลว่า:She likes speaking to herself.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/notto12

She likes talking with herself

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/notto12

ไม่ได้หรอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย