1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของ…

"เธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของเธอ"

แปลว่า:She is an artist like her mother.

October 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

งงครับ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.