"ชั่วขณะ"

แปลว่า:The moment

October 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Exquirentius

ควรมีบริบทให้ด้วยครับ ไม่อย่างนั้นมันจะแปลได้หลายคำมาก อาทิ a while, a moment, for a while, for a moment, etc.


https://www.duolingo.com/profile/aurorapant3

The moment mean ช่วงเวลาที่


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

This should accept at least "moment" as well as "the moment".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย