"It is a book."

แปลว่า:มันคือหนังสือ

October 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kateklaw1

-มันเป็นหนังสือ -มันคือหนังสือ

เขียนได้ทั้งสองอย่างน้าค้า


https://www.duolingo.com/profile/Sorawee3

มันคือหนังสือ(เล่มหนึ่ง) ไม่ได้เหรอ มันมี a


https://www.duolingo.com/profile/Sara834499

I หรอyou


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

มันคือแป้งงงง


https://www.duolingo.com/profile/pote135447

นั่นก็ได้มั้ย นั่นคือหนังสือ นั่นคือหนังสือว้อยยยย


https://www.duolingo.com/profile/51KE3

ตอบถูกแล้วนะค่ะแต่ทำไมมันผิด...


https://www.duolingo.com/profile/Fragrantri1

เช่นกันครับ


https://www.duolingo.com/profile/wathanya3

นี้คือหนังสือ


https://www.duolingo.com/profile/Fragrantri1

พิมพ์ถูกแล้วแต่ไม่ให้ผ่าน เฉลยก็ถูก


https://www.duolingo.com/profile/2tLK10

สำเนียงไทยก็ได้ แปชกดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย