"My father has never cooked for us."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันไม่เคยได้ทำอาหารให้พวกเราเลย

October 7, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Schwamble-Womble

Duolingo. plz be more smart

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย