"Theyhaveapool."

แปลว่า:พวกเขามีสระ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

Pool คือ สระ แล้ว สระ มันคืออะไรคงไม่ใช่ สระน้ำ ใช่มั้ย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย