"They have a pool."

แปลว่า:พวกเขามีสระ

October 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

Pool คือ สระ แล้ว สระ มันคืออะไรคงไม่ใช่ สระน้ำ ใช่มั้ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย