Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am a cook."

แปลว่า:ฉันคือแม่ครัวคนหนึ่ง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

จะรู้ได้ไง I=แม่ครัวหรือพ่อครัว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา