"I am a cook."

แปลว่า:ฉันคือแม่ครัวคนหนึ่ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

จะรู้ได้ไง I=แม่ครัวหรือพ่อครัว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย