"Hiscupisblue."

แปลว่า:ถ้วยของเขาเป็นสีฟ้า

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

Cup ถ้วยกาแฟ หรอ!!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย