Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"His cup is blue."

แปลว่า:ถ้วยของเขาเป็นสีฟ้า

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

Cup ถ้วยกาแฟ หรอ!!

วันที่แล้ว