"Her birth day is tomorrow."

แปลว่า:วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้

October 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

วันเกิดของเธอคือวันพรุ่งนี้ ___มีคำว่าวันเพิ่มก็ผิด โง่จริง ๆ


https://www.duolingo.com/profile/HIsG8

ไม่โง่หรอกเพราะคนเราผิดกันได้หรือว่าไม่เคยทำผิดเลยควาย


https://www.duolingo.com/profile/HIsG8

คำตอบตรงกับเฉลยยังบอกว่าผิดอีกแย่จัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย