1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ปี, ทศวรรษ, ศตวรรษ"

"ปี, ทศวรรษ, ศตวรรษ"

แปลว่า:years, decades, centuries

October 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

หลายปี หลายทศวรรษ หลายศตวรรษ ป่าวว่ะ กูงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย