"ปี, ทศวรรษ, ศตวรรษ"

แปลว่า:years, decades, centuries

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

หลายปี หลายทศวรรษ หลายศตวรรษ ป่าวว่ะ กูงง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย