Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินข้าวสีเขียว"

แปลว่า:I eat green rice.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Supitchaya9

กินข้าวสีเขียว

วันที่แล้ว