"เด็กผู้ชายอ่านหนังสือพิมพ์สองฉบับ"

แปลว่า:The boy reads two newspapers.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/jaxline1

ทำไม reads ต้องเติม s ครับ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย