"It is a chain for my daughter."

แปลว่า:มันคือโซ่สำหรับลูกสาวของฉัน

October 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

ใครก็ได้อธิบายความหมายข้อนี้หน่อย


https://www.duolingo.com/profile/KorakodPra

โซ่กับลูกสาว เพื่อ ?


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/suWA69

นั่นสิ ความหมายคืออะไร เป็นวลี หรือสำนวน หรือเปล่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย