"We are going to call the police."

แปลว่า:พวกเรากำลังจะโทรหาตำรวจ

October 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

พิมพ์ตรงทุกคำ แต่เฉลยผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย