1. Forum
  2. >
  3. Topic: Navajo
  4. >
  5. Yá'át'ééh! Da' háí lá …

https://www.duolingo.com/profile/dereknak12

Yá'át'ééh! Da' háí lá Diné Bizaad yee shíká'análwo' doo danohsin?

Yá'át'ééh t'áá 'anołtsxo 'ídahooł'aahígíí,

Derek yinishyéé dóó Tóta' hoolyéédóó t'áá 'íiyisíí naashá. Diné Bizaad dóó Bilagáana Bizaad dóó Naakaii Bizaad bee yádaashti'.

Díí 'óhoo'aah nilínígíí t'óó la' nizhóní yee' dóó bits'ą́ą́dóó shį́į́ nihizaad Diné Bizaad bídahodooł'ááł! Nidi t'áá ła' háká'análwo'go t'éiyá há bóhonéedzą́. Doo t'áá hwí t'éiyáhígo Diné Bizaad bóhozhdooł'áał da. Háálá saad doo chxǫhoo'į́į́góó nantł'ahígíí 'át'é. 'Azhą́ 'ákót'ée nidi, shí 'éí Diné Bizaad yídahooł'aahígíí bíká'anídaashwo'go táá' shinááhai. 'Ółta'í danilínígíí ts'ídá t'óó la' 'ahayóí bíká'eeshwod. 'Áko 'éí shinaanishgo Dįnę́ bíká'anídaashwo'go 'ahoolzhiizh.

'Ákohgo ha'át'íi da nihił nantł'ahgo da shí 'éí kǫ́ǫ́ nihá honishłǫ́. Jó ha'át'íi da bínidashidołkidgo t'áá bineesh'ánígi 'át'éego hazhó'ó nihił 'ííshjání 'ánídeish'įįh doo. Skype biyi'jį' 'ałch'į' yádeiilti'go 'ałdó' bíighah. 'Éí lá danohsingo Skypejígo 'iinishyéhígíí bídashinohkeedgo 'áko 'índa da nihaa deestsos.

Nizhónígo shį́į́ Diné Bizaad bídahooł'aah dooleeł lá héi!

'Ahxéhee' lą́ą,

Derek, Diné yee yáłti'í

October 12, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/daKanga

Yáʼátʼééh (hello) dereknak12,

I am so honored to make your acquaintance, and hope you may have patience with me as I seek to learn more about your very esteemed and valuable language and culture of Navajo.

Would you mind indulging me in this instance, and translate the post you have made above into English, so that I might gain some small improvement in understanding.

Humbly and respectful of the great gifts you are sharing, in the service of language learning and with my desire for increasing and sharing understanding.

In gratitude to your service to this community,
Lin da Kanga - from Australia.


https://www.duolingo.com/profile/Hmm88

Thank you for helping us with Navajo! We hope to learn from you and the course. It is my personal hope that I will be able to support you in carrying on your language by the seed you have planted within me.


https://www.duolingo.com/profile/dereknak12

Thank you for your very kind words. Not everyone has been very kind or said something positive to me since I decided to post in the forums regarding Navajo.

Learn Navajo in just 5 minutes a day. For free.