"The lawyer thought the actor had died."

แปลว่า:นักกฎหมายคนนี้ได้คิดว่านักแสดงคนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว

October 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/vorapaan

ตอบถูกแล้วแต่ทำไมไม่ผ่านทุกครั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย