1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอจะอ่านหนังสือเจ็ดเล่ม"

"เธอจะอ่านหนังสือเจ็ดเล่ม"

แปลว่า:You are going to read seven books.

October 12, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย