"My son eats anywhere."

แปลว่า:ลูกชายของฉันกินได้ทุกที่

October 12, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

ได้ทุกที่ คือ everywhere ไม่ใช่หรอ ใครก็ได้ผมงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย