"Theorganizationhasdifferentdepartments."

Dịch:Tổ chức có những ban khác nhau.

3 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leevanbee

sao " tổ chức có nhiều bộ phận khác nhau" lại không được chấp nhận?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lanlee5
Lanlee5
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 13

t nghĩ là dùng từ "ban" thì chuyên ngành hơn. còn câu của bạn thì thử thay " nhiều" bằng" những" xem có được chấp nhận không

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieudang84

Dịch sang tiếng Việt thì đa dạng nghĩa, miến sao viết tiếng anh đúng là được rồi.

2 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.