"เขาก็มีกระจกเหมือนกัน"

แปลว่า:He also has a mirror.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

"He has a mirror as well" What is the answer?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hippietrail
hippietrail
 • 17
 • 14
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

So เหมือน doesn't mean "same", "similar" in this case but is just part of the "also", "too" construction along with the "ก็" and "กัน"?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย