"เขาก็มีกระจกเหมือนกัน"

แปลว่า:He also has a mirror.

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

"He has a mirror as well" What is the answer?

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/hippietrail
hippietrail
 • 17
 • 14
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 74

So เหมือน doesn't mean "same", "similar" in this case but is just part of the "also", "too" construction along with the "ก็" and "กัน"?

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย