"ฉันสวมเสื้อเชิ้ต"

แปลว่า:I wear a shirt.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JattarinOJ

ตรง wear เติม s ถูกด้วยหรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย