"เป็ดดื่มน้ำ"

แปลว่า:The duck drinks water.

October 15, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย