"I need magazines in English."

แปลว่า:ผมต้องการนิตยสารภาษาอังกฤษ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

มี in ทำไมหรอผมเข้าใจว่ามันอยู่ประอังกฤษ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย