"I need magazines in English."

แปลว่า:ผมต้องการนิตยสารภาษาอังกฤษ

October 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

มี in ทำไมหรอผมเข้าใจว่ามันอยู่ประอังกฤษ


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

in ตัวนี้หมายถึง ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะถ้าเป็นภาษาอื่นกรงว่าจะไม่เข้าใจน่ะค่ะ 5555...


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย