"The engine is mine, not yours."

แปลว่า:เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นของฉัน ไม่ใช่ของคุณ

October 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ทำไม yours ต้องมี s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย