"เด็กผู้หญิงมีหนูตัวหนึ่ง"

แปลว่า:The girl has a mouse.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WaterSea2

ทำไม ไม่ have

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย