"We easily have enough time."

แปลว่า:พวกเรามีเวลาเกินพอ

October 17, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Thomas6555000

พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ พวกเรามีเวลาเหลือๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย