"จํานวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร"

แปลว่า:What is the total number of students?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

คำแปลตรงกับกูเกิ้ลเปะเลย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย