1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "จํานวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร"

"จํานวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร"

แปลว่า:What is the total number of students?

October 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

อีกหน่อยก็ไม่ตรง


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

ประโยคยาวมาก เวิ่นเว้อ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย