"Theyreadthestudy."

แปลว่า:พวกเขาอ่านงานวิจัยนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2

แน่ใจนะว่าแปลถูก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

สูตรให้อีกครับเนี้ย study = งานวิจัย

4 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย